4.del – Tehnika plezanja – zatikanje prstov
  1. Zatikanje prstov

Omenjena tehnika prevladuje v previsnih stenah, ne pa vedno. Uporabljamo jo za stabilizacijo v navpični/previsni steni ali na razih in volumnih. Zatikamo lahko na več načinov – prsti, nart, notranji/sprednji dela stopala, zunanji/sprednji del stopala.

Prednosti:

+ kadar je površina oziroma naklon oprimka na hrbtni strani (zadnji) večja od sprednjega dela izkoristimo za zatikanje pete/prstov, saj bi nam na sprednji stani lahko zdrsnilo (ne moremo ustvariti zadosti trenja)

+ kadar je oprimek predaleč, da bi uporabili peto

+ zaradi same postavitve stopov (s prsti se zataknemo za oprimke)

   

Vaje:

Na letveniku/steni:

Zatikanje sprednjega dela stopala (nart) pod prečko na letveniku.

Zatikanje sprednjega-notranjega dela stopala za rob letvenika.

Zatikanje sprednjega-zunanjega dela stopala za rob letvenika.

Zatikanje sprednjega dela (nart) stopala za rob stene.

Prenašanje obroča okoli narta.

Napake:

V napačno smer obremenjujemo stopalo.

Gibanje izvajamo samo iz narta, trup ni stabiliziran.

Napačna postavitev proste noge.

Šibka moč trupa in upogibalk stopala.

Slab občutek za trenje in stabilizacijo sprednjega dela stopala.

 

Kombinacija zatikanja prstov in istočasnega stopanja

  1. »Bicikl«

Je kombinacija dela obeh nog, kjer ustvarimo protipritisk zgornje in spodnje noge. Z eno nogo odrivamo, z drugo pa vlečemo proti sebi. Običajno je odrivna noga zgoraj. Omenjeno tehniko uporabljamo, kadar nam stop/oprimek to dovoljuje (kapniki, robovi, luknje …).

Prednosti:

+ občutno razbremenimo roke

+ večinoma uporabljamo v stropu

+ kadar imamo samo en velik stop (npr.: kapnik), držimo pa se na majhnih oprimkih

Vaje:

Izvedba omenjene tehnike na letveniku.

Lovljenje balona z omenjeno tehniko.

Balon stisnemo za obema stopaloma (menjamo zgornjo nogo). 

Podajanje žoge v sedečem položaju z omenjeno tehniko.

Zadržati spodnji del telesa (noge) v previsni steni s pomočjo omenjene tehnike.

Izvesti dinamični gib, kjer so noge v omenjenem položaju tudi po opravljenem gibu.

Menjava zataknjenih prstov na vedno manjšem oprimku/stopu (leva/desna).

V stropu držimo en oprimek in naredimo okoli njega krog (se zavrtimo za 360 stopinj).

Napake:

Nepravilno vključevanje zaporedja mišic (odriv in zatikanje istočasno).

Neprimerne plezalke.

Šibka moč trupa.

Šibka moč upogibalk stopala.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.