Učenje plezalne tehnike 3. del – zatikanje pete

Plezalne prvine

Plezalec, ki pozna več plezalnih prvin, je pri svojem plezanju bolj učinkovit in uspešen (lahko izvede težak gib in bolj ekonomično razpolaga s svojo energijo). Zelo pomembno vlogo igrajo noge in trup, seveda poleg zgornjega dela telesa in prstov.

Noge imajo zelo pomembno vlogo pri plezanju. Dajejo nam odriv, stabilnost in nam prevzamejo veliko teže/sile, ki bi bila drugače preusmerjena na roke. Zatikanje prstov,pet, kolen oziroma različnih delov telesa nam pomaga tako v navpičnih kot previsnih smereh.

Pomembno je, da vemo, v katero smer in s kakšno močjo obremenimo stope (oprimke), kjer zatikamo prste/pete/kolena/različne dele telesa. Veliko si lahko pomagamo z vizualizacijo (gib poskušamo izvesti v mislih) in s samim poskušanjem prvine na plezalni steni. Plezalne prvine se učimo, ko je naš živčni sistem spočit-v začetnem delu treninga (po ogrevanju).

Katero prvino bomo izbrali, se odločamo glede na naklon stene (zatikanje prstov, pet)  in namen (preprečimo rotacijo, približamo težišče steni…). Kako bomo stopili in katero prvino bomo uporabili, nam določajo stopi/oziroma razgibanost skale. Uporabljamo lahko naslednje plezalne prvine:

  1. Zatikanje pete (prednosti):

+ občutno razbremenimo roke

+ pomaga nam obdržati stabilni položaj (kadar nas vrti okoli osi – navpična stena)

+ pomaga približati težišče telesa steni  (previsna in navpična stena)

+ prepreči, da bi nam centralno težišče odlepilo od stene (da bi nam odneslo noge/ bolj v previsnih smereh)

+ kadar je površina oprimka na hrbtni strani (zadnji) večja od sprednjega dela, izkoristimo za zatikanje pete/prstov, saj bi nam na sprednji stani lahko zdrsnilo (ne moremo ustvariti zadosti trenja)

+ kadar je stop višje od centralnega težišča telesa (nalaganje na nogo/peto)

Vaje

Na letveniku/steni:

Poskušamo ustaviti rotacijo telesa s pomočjo zataknjene pete.

Zatikanje pete na robu stene.

Zatikanje pete v višini ali višje od  centralnega težišča telesa (prehodi iz previsov).

Stiskanje oprimka s pomočjo obeh pet (dobi oprimki).

Ko imamo zataknjeno peto, spustimo eno roko.

Držanje čim manjšega oprimka, medtem ko smo z nogami s peto zataknjeni za oprimek.

Postavitev dobrega stopa vstran, držimo slab oprimek z veliko površino »kloc/sloper«.

 

Miza:

Plezanje na mizo- prehod čez rob.

 

Napake:

Ne vemo, kako pravilno obremeniti peto (v katero smer pritiskamo peto).

Šibka moč trupa (ne moremo dvigniti bokov).

Nepovezanost mišične verige(vklapljanje mišic trupa, kolka in mišic nog).

Napačna postavitev proste noge.

Slaba gibljivost nog/kolčnega sklepa.

Preveliki plezalniki.

Plezalnik se nepopolno prilega nogi (»prazna peta«).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.