V športno plezanje je vključenih 8 uporabnikov, potekalo je v plezalnem centru v Ljubljani. Vsako plezanje je bilo sestavljeno iz treh delov: ogrevanja telesa na aktivnost, plezanje z varovanjem in raztezanje obremenjenih mišic na koncu. Uporabniki so bili opremljeni s plezalnim pasom in varovani. Po potrebi smo jim nudili pomoč pri premikanju rok in/ali nog – spastičnost, hemipareza.

Športno plezanje je oblika fizične vadbe, ki zahteva kompleksno in raznoliko gibanje, premagovanje strahu in vzdrževanje pozornosti. Ob varovanju z vrvjo je varna in primerna  dejavnost tudi za osebe z motorično prizadetostjo. Uporabniki so se pri plezanju koncentrirali na gibanje v steni, morali so zaupati drugim pri varovanju, načrtovati naslednji gib in vztrajati. Dobivali so ogromno senzoričnih prilivov, pridobivali so na splošni kondiciji, strpnosti do drugih, si dvigali samopodobo in samozavest.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.